nieuwsitem

Toepassing duurzame asfaltmengsel

29 - 07 - 2020 | 29-07-20 heeft Asfaltbouw deelgenomen aan een (virtuele) bijeenkomst over de inzet van duurzame asfaltmengsels. In zijn algemeenheid tracht Asfaltbouw daar waar mogelijk zoveel mogelijk mengels toe tepassen met een hoog percentage aan recyclebare materialen en een zo laag mogelijke produktie temperatuur. De komende jaren zal het percentage secundaire materialen nog verder stijgen en de produktie temperatuur geleidelijk dalen. Voor de asfaltverwerking is met name een goede verdichting en verwerking van belang.

Referentie landkaart

Al vele jaren hebben we
een bijdrage geleverd
aan wegen en terrei-
nen binnen ons 
land en daarbuiten.
Hier een overzicht van 
een aantal recente projecten.
Bekijk de Referentie landkaart

Offerte aanvragen


Deze offerte aanvraag is geheel vrijblijvend.