Project

Oosthout woonrijpmaken vlek 10 west

Schoonmaken verhardingsoppervlak, aanbrengen uitvullingen AC 11 bind T2 en profileerlaag AC 16 bind T2, kleeflaag bitumenemulsie kationisch type 0, tussenlaag AC 16 T2 en deklaag van steenmastiekasfalt SMA-NL 5 70/100 en aanbrengen steenslag op deklaag 2,0 kg/m2.

Afbeeldingen


Referentie landkaart

Vele jaren leveren we een bij-
drage aan wegen en terrei-
nen binnen en buiten 
nederland. Bekijk het
overzicht. Bekijk de Referentie landkaart

Offerte aanvragen


Deze offerte aanvraag is geheel vrijblijvend.