• Asfaltverwerking   /   Bestratingen   /   Riolering   /   Renovatie & Onderhoud

Asfaltverwerking

Asfaltverwerking

Eén van de belangrijkste specialiteiten van wegenbouwbedrijf Asfaltbouw is het verwerken van asfalt. Asfaltbouw beschikt over eigen asfaltploegen met al bijbehorende materieel. Onze asfaltploegen leveren de allerhoogste kwaliteit en worden daarom geregeld ingeschakeld voor gecompliceerde werkzaamheden, zoals asfaltverwerking op rotondes en kruisingen en voor het onderhoud van wegen binnen de bebouwde kom. Als wegenbouwbedrijf zijn wij in staat om alle soorten asfalt te verwerken.

Soorten asfalt
Er zijn verschillende soorten asfalt, die ieder voor verschillende toepassingen worden gebruikt.  Dicht asfaltbeton (DAB) heeft een lange levensduur, is geluidsdempend en is tevens de meest toegepaste soort. Zeer open asfaltbeton (ZOAB) wordt vaak toegepast op (snel)wegen. Deze soort is waterdoorlatend, waardoor plasvorming op de weg wordt voorkomen en het zicht voor weggebruikers optimaal blijft. Open asfaltbeton (OAB) wordt vaak als tussenlaag gebruikt. Lage temperatuur asfalt wordt op lagere temperatuur verwerkt, hetgeen minder energie kost. Ook kan asfalt tegenwoordig in verschillende kleuren worden verwerkt, zoals rood voor fietspaden, groen voor sportvelden en geel voor pleinen en parken. 

Samenstelling asfalt
Asfalt is samengesteld uit twee delen: mineraal aggregaat en bitumen. Het mineraal aggregaat is opgebouwd uit steen, grind en eventueel zand en vormt het dragend vermogen van het asfaltmengsel. Het mineraal aggregaat wordt opgevuld met het bitumen, dat geldt als bindmiddel. Bij het verwarmen van het mengsel wordt bitumen dun en vloeibaar. Dat zorgt ervoor dat het asfalt eenvoudig in een stevige vlakke laag kan worden verwerkt. 

Toepassingen asfalt
De gespecialiseerde asfaltploegen van Asfaltbouw dragen zorg voor asfaltverwerking voor diverse toepassingen. Zo kunnen wij ook vloeistofdichte bestratingen aanleggen.
Op sommige terreinen wordt namelijk gewerkt met chemicaliën en andere schadelijke stoffen die niet in het grondwater terecht mogen komen. In dat geval leggen onze specialisten een vloeistofdichte bestrating! Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. 

Andere speciale toepassingen:

  • Tijdelijke verhardingen
  • Bedrijfsterreinen en –vloeren
  • Zuurbestendige verharding
  • Skatebanen
  • Kartbanen
  • Geluidsreducerend asfalt
     

Wegenbouwbedrijf

Asfaltbouw zorgt voor complete wegen in asfalt. "Compleet" houdt in, markeringen, wegmeubilair én groenvoorzieningen.

Aanbrengen van asfalt fietspaden

Onze vakmensen hebben reeds honderden kilometers recreatieve fietspaden en fietspaden langs autowegen verhard met asfalt, tegels geplaatst en semi-verhardingsmaterialen verwerkt.

Aanleg van fietsstroken

Fietsers krijgen in het kader van 'duurzaam veilig' hun eigen domein op fietsstroken. Asfaltbouw biedt met de aanleg van fietsstroken in rood asfalt een duurzame oplossing.

Neem contact op 024-3221644 info@asfaltbouw.nl Offerte? U kunt bij ons vrijblijvend een offerte aanvragen. Wij nemen spoedig contact met u op om u de juiste vragen te stellen. Offerte aanvragen

Asfaltbouw Nieuws

Referentie landkaart

Vele jaren leveren we een bijdrage aan wegen en terreinen binnen en buiten Nederland. Bekijk het overzicht.

Bekijk de Referentie landkaart
Referentie landkaart