• Asfaltverwerking   /   Bestratingen   /   Riolering   /   Renovatie & Onderhoud

Renovatie & Onderhoud

In ons land kunnen veel wegen de verkeersdrukte niet goed verwerken. De verkeersintensiteit neemt toe, we krijgen vernieuwde en ook steeds veranderende inzichten over veiligheid en de daarbij behorende afwikkeling van verkeersstromen. Dit zorgt ervoor dat onderhoud, reparatie en renovatie van asfalt noodzakelijk is. Maar denk bijvoorbeeld ook aan de aanleg van o.a. rotondes en verkeerspleinen. Werken in drukke verkeersstromen op autowegen en in steden is voor ons geen probleem. Om het verkeer zo weinig mogelijk te hinderen zijn snelheid, efficiency, goede en doordachte verkeersafzettingen de basis van onze uitvoering.

Onderhoudswerkzaamheden
Wie goed onderhoud pleegt, spaart geld uit. Wij zijn ons daarvan voordurend bewust. Daarom zijn onderhoudswerkzaamheden een belangrijk onderdeel van onze dagelijkse activiteiten. Uitgerust met uitstekend materieel voert ervaren personeel onderhoud en reparatie uit aan asfalt, fietspaden, bestratingen en rioleringen. Aanverwante taken zijn het uitvoeren van frees- en uitvulwerkzaamheden en het aanbrengen van wegmarkeringen en slijtlagen.

Slijtlagen
Door het vele verkeer, weersinvloeden en strooizout loopt asfalt al snel slijtage op. Daarom heeft het  regelmatig onderhoud nodig. Ter bescherming van het wegdek kan een slijtlaag worden aangebracht. Het aanbrengen van deze slijtlagen behoort tot één van onze specialiteiten. Sinds november 2012 is Asfaltbouw CE gecertificeerd voor het aanbrengen van oppervlaktebehandelingen en slijtlagen. Een slijtlaag beschermt het wegdek niet alleen, hij verlengt ook de levensduur, zorgt voor stroefheid en verbetert zichtbaarheid. Wanneer u een slijtlaag laat aanbrengen door onze specialisten krijgt u als opdrachtgever een duurzaam en kwalitatief sterk eindproduct.

CE – markering slijtlagen en de sleutel tot succes.
Sinds november 2012 is Asfaltbouw CE gecertificeerd voor het aanbrengen van oppervlak behandelingen / slijtlagen. Door u slijtlaag uit te laten voeren door ons bedrijf krijgt u als opdrachtgever een door ons bedrijf gegarandeerd product.

Het product slijtlaag behelst meer als de feitelijke werkzaamheden die nodig zijn om een slijtlaag aan te brengen. De ondergrond, de weersomstandigheden en het vakmanschap van de aannemer spelen hierin een grote rol. Daarnaast speelt ook het toepassingsgebied van de weg een belangrijke rol in een succesvol aangebrachte slijtlaag. In sommige gevallen is het gewoonweg niet raadzaam om een slijtlaag aan te brengen. Dit is o.a. het geval op wegen met veel wringend verkeer of wegen in een dermate slechte staat dat men niet enkel kan volstaan met een slijtlaag.

Doordat Asfaltbouw CE – gecertificeerd is en daardoor heeft aangetoond het proces volledig te beheersen, staat zij in voor een kwalitatief goed eindproduct. Risico’s tijdens het aanbrengen worden dan ook vermeden, omdat deze vaak afbreuk doen aan de kwaliteit van het eindresultaat. Een belangrijk onderdeel van dit proces is de vooropname van de bestaande ondergrond. De levensduur van een slijtlaag word mede bepaald door de kwaliteit van deze ondergrond. Het is dan ook belangrijk om hier de nodige aandacht aan te besteden en indien er sprake is van schade deze op een juiste manier vakkundig te ( laten ) herstellen. Door dit ( eventuele ) herstel ontstaat er een egale ondergrond waarop een vooraf door ons bedrijf geadviseerde hoeveelheid bindmiddel kan worden aangebracht in combinatie met de juiste hoeveelheid afdekmateriaal. Door u slijtlaag onder CE certificering te laten uitvoeren geeft u ons de vrijheid om een zo ideaal mogelijk constructie voor de specifieke eisen van u weg te ontwerpen en bent u zeker van de juiste toepassing van het product slijtlaag.

Naast het laten uitvoeren van een slijtlaag door een CE gecertificeerd bedrijf kunt u als opdrachtgever ook een belangrijke bijdrage leveren aan een kwalitatief goed eindresultaat met een lange levensduur. Uw belangrijkste bijdrage hierin bestaat uit het ( vroeg )tijdig aanbesteden van uw slijtlagenproject waardoor de uitvoering op een zo ideaal mogelijk tijdstip kan worden ingepland. Het merendeel van de projecten waar het aanbrengen van slijtlagen heeft gefaald betrof projecten welke na half september werden uitgevoerd. Dit komt o.a. door een mindere hechting van de steen in het bindmiddel. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een langzamere opdroging van het afdekmateriaal als gevolg van de hogere luchtvochtigheid in deze periode van het jaar. Ook is het bestaande wegdek in deze tijd van het jaar vaak kouder waardoor het bindmiddel nadat het op het wegdek is gesproeid snel koud wordt en dus inbedding en hechting minder snel verlopen. Tevens verloopt het laatste breekproces van de bitumen in deze tijd van het jaar langzamer. In het verleden werd dit fenomeen verholpen door het toevoegen van wat extra oplosmiddel, maar dit mag niet meer in verband met strengere milieu eisen.

Tevens zijn ten aanzien van milieu, duurzaamheid en kostenbesparing met het aanbrengen van slijtlagen diverse voordelen te behalen. Uit het oogpunt van CO 2 reductie heeft het toepassen van een slijtlaag met een gemiddelde levensduur van 8 jaar een positief effect, dit afgezet tegen het aanbrengen van een deklaag van asfalt. Bovendien worden ook minder grondstoffen gebruikt.

Daarnaast levert het laten aanbrengen van een slijtlaag een behoorlijke besparing op in life cycle kosten ten opzichte van het aanbrengen van een deklaag. Deze besparing kan al gauw oplopen tot 50 % van de kosten.

Kort samengevat de sleutel tot succes:

  1. Vraag vooraf advies bij een specialist ( b.v. een CE – gecertificeerd bedrijf of bindmiddelenleverancier )
  2. Benader de specialisten voor de uitvoering ( CE – gecertificeerde bedrijven )
  3. Breng u bestek tijdig op de markt;
  4. Lichte schade eerst repareren, dan pas een slijtlaag aanbrengen;
  5. Uitvoering in het late voorjaar of zomer geeft de beste kwaliteit.

Hotbox
21-03-2012 heeft asfalbouw een ATC 'HOT BOX' asfalt-thermo-container type ATC 100 met een inhoud van 10 ton asfalt ingebruik genomen. Voor de uitvoering van kleinschalig asfaltonderhoudswerken een belangrijk onderdeel op de vrachtauto het op de juiste temperatuur houden van het asfalt.

Behoefte aan onze expertise?
Ontvangt u graag meer informatie over onze renovatie- en onderhoudswerkzaamheden? Of bent u benieuwd geworden wat wij voor u kunnen betekenen met betrekking tot het aanbrengen van een slijtlaag? Neem dan gerust contact met ons op via e-mail of bel direct naar 024-3221644. Onze medewerkers helpen u graag verder! U kunt bij ons natuurlijk ook een vrijblijvende offerte aanvragen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op om eventueel een afspraak in te plannen.

Neem contact op 024-3221644 info@asfaltbouw.nl Offerte? U kunt bij ons vrijblijvend een offerte aanvragen. Wij nemen spoedig contact met u op om u de juiste vragen te stellen. Offerte aanvragen

Asfaltbouw Nieuws

Referentie landkaart

Vele jaren leveren we een bijdrage aan wegen en terreinen binnen en buiten Nederland. Bekijk het overzicht.

Bekijk de Referentie landkaart
Referentie landkaart