• Asfaltverwerking   /   Bestratingen   /   Riolering   /   Renovatie & Onderhoud

Toepassing duurzame asfaltmengsel

Woensdag 29 juli 2020

29-07-20 heeft Asfaltbouw deelgenomen aan een (virtuele) bijeenkomst over de inzet van duurzame asfaltmengsels. In zijn algemeenheid tracht Asfaltbouw daar waar mogelijk zoveel mogelijk mengels toe tepassen met een hoog percentage aan recyclebare materialen en een zo laag mogelijke produktie temperatuur. De komende jaren zal het percentage secundaire materialen nog verder stijgen en de produktie temperatuur geleidelijk dalen. Voor de asfaltverwerking is met name een goede verdichting en verwerking van belang.

Terug naar nieuwsoverzicht